OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

O nás

Urbárske pozemkové spoločenstvo Mengusovce je spoločenstvo s právnou subjektivitou.Hospodárime v dvoch katastrálnych územiach-k.ú.Mengusovce a k.ú.Štrbské pleso.Spolu na 562,7 ha lesnej aj poľnohospodárskej pôdy.Taktiež spoločenstvo má v nájme súkromné lesy v celkovej rozlohe 130 ha.Spoločenstvo vzniklo v roku 1992 potom ako mu bola vydaná pôda od ŠL TANAP-u.Naše spoločenstvo sa zameriava na napĺňanie LHP,udržbu a vylepšovanie lesnej cestnej siete, ako aj na rozvoj cestovného ruchu v obci.