OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Kontakty

Adresa na doručovanie:    Urbárske pozemkové spoločenstvo Mengusovce
                                             Mengusovce 36
                                             059 36
IČO: 42345014
DIČ: 202 401 6324
IČ DPH: SK 202 401 6324
 
Kancelária spoločenstva presťahovaná do budovy Obecného úradu (Mengusovce 123) do priestorov bývalej pošty.
 
 
E-mail: upsmengusovce@gmail.com
 
Telefon: 052 / 7754061
 
Úradné hodiny: Streda 15:30- 16:30
Vzhľadom na častý pobyt v teréne kde je častokrát zlé pokrytie mobilným signálom dávame prednosť e-mailovej komunikácii.