OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Oznamy

Vážení členovia

Výbor UPS Mengusovce oznamuje,že riadne valné zhromaždenie sa uskutoční dňa 07.08.2021 o 15:00 hod. na futbalovom ihrisku v Mengusovciach.V prípade že sa nemôžete zúčastniť valného zhromaždenia osobne je možné Vám zaslať prostredníctvom e-mailu splnomocnenie,alebo si ho môžete vyzdvihnúť počas úradných hodín v kancelárii spoločenstva.

Výbor Spoločenstva

Dňa 06.07.2021

Vážení spoluvlastníci

Týmto Vám oznamujeme ponuku na odpredaj spoluvlastníckeho podielu v spoločenstve.Veľkosť podielu je 2 ha.

Viac info v kancelárii spoločenstva alebo mailom.V prípade záujmu je potrebné reagovať najneskôr do 30.6.2021.

Vážení členovia

Vzhľadom na nariadenie krízového štábu SR sa riadne valné zhromaždenie(VZ) spoločenstva plánované na 21.3.2020 ruší.

O novom termíne VZ budete riadne informovaní.

Ďakujeme za pochopenie

Vážení členovia

Výbor UPS Mengusovce oznamuje,že riadne valné zhromaždenie sa uskutoční dňa 21.3.2020 o 15:00 hod. v sále Obecného úradu v Mengusovciach. V prípade ,že sa nemôžete zúčastniť valného zhromaždenia osobne je možné Vám zaslať prostredníctvom e-mailu splnomocnenie,alebo si ho môžete vyzdvihnúť počas úradných hodín v kancelárii spoločenstva.

Výbor Spoločenstva

Dňa 20.02.2020

 

Vážení členovia

Výbor UPS Mengusovce oznamuje,že riadne valné zhromaždenie sa uskutoční dňa 23.3.2019 o 15:00 hod. v sále Obecného úradu v Mengusovciach. V prípade ,že sa nemôžete zúčastniť valného zhromaždenia osobne je možné Vám zaslať prostredníctvom e-mailu splnomocnenie,alebo si ho môžete vyzdvihnúť počas úradných hodín v kancelárii spoločenstva.

Výbor Spoločenstva

Dňa 19.02.2019

 

Vážení členovia

Výbor UPS Mengusovce oznamuje,že riadne valné zhromaždenie sa uskutoční dňa 24.3.2018 o 15:00 hod. v sále Obecného úradu v Mengusovciach.V prípade že sa nemôžete zúčastniť valného zhromaždenia osobne je možné Vám zaslať prostredníctvom e-mailu splnomocnenie,alebo si ho môžete vyzdvihnúť počas úradných hodín v kancelárii spoločenstva.

Výbor Spoločenstva

Dňa 07.2.2018

 

Vážení členovia

Výbor UPS Mengusovce oznamuje,že riadne valné zhromaždenie sa uskutoční dňa 25.3.2017 o 15:00 hod. v sále Obecného úradu v Mengusovciach.V prípade že sa nemôžete zúčastniť valného zhromaždenia osobne je možné Vám zaslať prostredníctvom e-mailu splnomocnenie,alebo si ho môžete vyzdvihnúť počas úradných hodín v kancelárii spoločenstva.

Výbor Spoločenstva

Dňa 20.2.2017

 

Výbor  a Dr UPS Mengusovce oznamuje záujemcom o prenájom priestorov pohostinstva v Mengusovciach, aby svoje ponuky doručili najneskôr do 31.10.2016 na adresu spoločenstva.

Výbor  a Dr UPS Mengusovce

6.10.2016

 

Vážení členovia

Výbor UPS Mengusovce oznamuje,že riadne valné zhromaždenie sa uskutoční dňa 19.3.2016 o 15:00 hod. v sále Obecného úradu v Mengusovciach.V prípade že sa nemôžete zúčastniť valného zhromaždenia osobne je možné Vám zaslať prostredníctvom e-mailu splnomocnenie,alebo si ho môžete vyzdvihnúť počas úradných hodín v kancelárii spoločenstva.

Výbor Spoločenstva

Dňa 19.2.2016

 

UPS Mengusovce oznamuje všetkým záujemcom o prenájom bývalej predajne potravín a taktiež o prenájom pohostinstva v obci Mengusovce,že svoje ponuky môžu predkladať do 25.10.2015 v kancelárii spoločenstva.Viac informácii o podmienkach prenájmu mailom alebo na osobnom stretnutí.

Výbor spoločenstva

Vážení členovia

Výbor UPS Mengusovce oznamuje členom,že mimoriadne valné zhromaždenie sa uskutoční dňa 12.9.2015 o 15:00 hod. v sále Obecného úradu v Mengusovciach.V prípade že sa nemôžete zúčastnit VZ osobne je možné Vám zaslať prostredníctvom e-mailu splnomocnenie na zastupovanie ,alebo si ho môžete vyzdvihnúť osobne počas úradných hodín v kancelárii spoločenstva.

Výbor spoločenstva

Vážení členovia

Výbor UPS Mengusovce oznamuje,že riadne valné zhromaždenie sa uskutoční dňa 7.3.2015 o 15:00 hod. v sále Obecného úradu v Mengusovciach.V prípade že sa nemôžete zúčastniť valného zhromaždenia osobne je možné Vám zaslať prostredníctvom e-mailu splnomocnenie,alebo si ho môžete vyzdvihnúť počas úradných hodín v kancelárii spoločenstva.

Výbor Spoločenstva

Dňa 30.1.2015

Vážení členovia

Výbor UPS Mengusovce oznamuje ,že riadne valné zhromaždenie sa uskutoční dňa 8.3.2014 o 15:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Mengusovciach.V prípade, že sa nemôžete zúčastniť valného zhromaždenia osobne je možné Vám zaslať prostredníctvom e-mailu splnomocnenie, alebo si ho môžete vyzdvihnúť počas úradných hodín v kancelárii spoločenstva.

Výbor spoločenstva

Dňa 3.2.2014

Vážení členovia

V ostatných dňoch bola niektorým z Vás doručená ponuka na odkúpenie vaších podielov v urbáre.Vedenie spoločenstva Vás žiada aby ste na túto ponuku zatiaľ nereagovali, nakoľko sa pravdepodobne jedná o porušenie zákona o poz.spoločenstvách v tom zmysle, že vlastník nie je oprávnený predať svoj podiel navonok bez toho, aby ho najprv ponúkol ostatným vlastníkom.O ďalšom postupe budete informovaný po tom ako sa situácia prediskutuje s právnikom.Na záver ešte podotýkam, že ak by predsa došlo k predaju mimo spoločenstvo može spoločentvo takýto predaj napadnúť na súde a to do troch rokov odo dňa predaja.Spoločentvo by svoje právo v tomto prípade určite využilo.

Vážení záujemcovia

UPS Mengusovce odpredáva zo svojho majetku terénne vozidlo LADA Niva 4x4.V prípade záujmu kontaktujte spoločenstvo prostredníctvom mailu a dohodnete si osobnú obhliadku prípadne môžte posielať cenové ponuky.Ponuky budu vyhodnotené dňa 10.12.2013.

Výbor spoločenstva

25.11.2013

Vážení členovia

Výbor a DR Urbárského pozemkového spoločenstva Mengusovce oznamuje,že zhromaždenie členov sa bude konať dňa 14.12.2013 o 15:00 hod. v sále obecného úradu v Mengusovciach.Hlavnou náplňou zhromaždenia je prispôsobenie svojích právnych pomerov novému zákonu č.97/2013 o pozemkových spoločenstvách.Okrem iného bude zhromaždenie schvaľovať aj zmluvu o založení spoločenstva, ktorú možno zaslať záujemcom z radov členov prostredníctvom e-mailu.Ak máte záujem o zaslanie zmluvy prosím kontaktujte spoločenstvo na e-mailovej adrese uvedenej v kolonke kontakty.

Mengusovce 14.11.2013

 

Členovia urbáru a obyvatelia obce, ktorí majú záujem o kúpu palivového dreva sa môžu informovať o aktuálnych možnostiach v kancelárii spoločenstva počas úradných hodín alebo e-mailom.

Vážení členovia

Výbor a DR Urbárského pozemkového spoločenstva Mengusovce oznamuje,že riadne valné zhromaždenie sa bude konať 2.3.2013 o 15:00 hod. v sále obecného úradu v Mengusovciach.V prípade že sa nemôžete zúčasniť osobne je možné Vám zaslať prostredníctvom e-mailu splnomocnenie.

Vážení členovia

Výbor Urbarského pozemkového spoločenstva oznamuje že riadne valné zhromaždenie sa bude konať 3.3.2012 o 15:00 v sále obecného úradu v Mengusovciach.V prípade že sa nemôžete zúčasniť je možné Vám zaslať prostredníctvom e-mailu splnomocnenie.Taktiež oznamujeme ,že v ten istý deň o 17:00 sa bude konať riadna členská schôdza Lesného družstva Mengusovce.

Vážení dodávatelia prác

V prípade záujmu o spoluprácu s naším spoločenstvom je potrebné doručiť na našu adresu osobne alebo poštou cenovú ponuku prác a ich rozsah najneskôr do 12.01.2012.O výsledkoch výberu Vás budeme informovať.

Vážení členovia,

v posledných dňoch ste mnohí dostali list od firmy Štrkopiesky Batizovce,v ktorom vás žiada o zaslanie výšky vášho podielu v súvislosti s ich zámerom začatia ťažby v lokalite Za Močiarom.Kedže ide o aktivitu, ktorú táto firma vyvíja bez predošlého súhlasu či konzultácie s vedením spoločenstva,  žiadame vás o jej ignorovanie.Čo sa týka predmetnej lokality,firma Štrkopiesky Batizovce dostala jasné vyjadrenie najvyššieho orgánu spoločenstva-valného zhromaždenia,ktoré žiadosť o začatie ťažby zamietlo.Valné zhromaždenie bolo uznášaniaschopné, preto je jeho výsledok platný.Zástupcovia firmy Štrkopiesky Batizovce zrejme nedokážu pochopiť,že členom nášho spoločenstva je prednejšie životné prostredie v ktorom žijeme ako tých pár peňazí ,ktoré by sa jednotlivcom ušli.Čo sa týka zdôvodnenia začatia ťažby, nie je ani jeden dôvod hodný zreteľa.Na existujúcich vodných plochách je aj počas horúcich letných dní(ktorých pod Tatrami aj tak nie je veľa) návštevnosť tak malá, že o turistickom ruchu nemôže byť ani reči .Načo teda hĺbiť ďalší 12 hektárovy kráter v bezprostrednej blízkosti obce.Ak by sme však predsa len chceli podnikať v oblasti cestovného ruchu či rybárstva v našom katastri už dnes jestvuje 6,5 ha vodná plocha,ktorá sa nijako nevyužíva a je k dispozícii na všetky druhy aktivít spojených s vodou.

Na záver chcem pripomenúť,že majiteľom firmy Štrkopiesky Batizovce ide predovšetkým o "saturovanie" vlastného vrecka peniazmi ,a to v akom prostredí budú obyvatelia Mengusoviec žiť je im ukraduté ,pretože oni bývajú ďaleko od kráterov ktoré vyhĺbili a  hĺbiť chcú.

 

Ján Gallo

Predseda spoločenstva

Výbor Urbárského pozemkového spoločenstva oznamuje členom ,že dňa 4.6.2011 tj. sobota sa o 15:00  v zasadačke Obecného úradu uskutoční mimoriadne valné zhromaždenie.Mimoriadne valné zhromaždenie bude prerokovávať návrh firmy Štrkopiesky na začatie ťažby v lokalite Za močiarom.V prípade ,že máte záujem o splnomocnenie možme ho zaslať prostredníctvom e-mailu, alebo si ho môžte vyzdvihnúť v kancelárii spoločenstva počas úradných hodín.

1.3.2011

UPS Mengusovce oznamuje záujemcom o nákup drevnej hmoty,že daľšie kolo dražby sa bude konať 4.3.2011 o 10:00 v budove spoločenstva v Mengusovciah.Po prečítaní všeobecných podmienok dražby bude vykonaná obhliadka dreva a následne vyhodnotenie ponúk.

25.2.2011

Výbor urbárskeho pozemkového spoločenstva Mengusovce oznamuje členom, že dňa 12.3.2011 o 15:00 hodine sa bude konať v sále Obecného úradu v Mengusovciach riadne valné zromaždenie spoločenstva. Pozvánky na riadne VZ budú členom doručené poštou spolu so splnomocnením pre prípad neúčasti na VZ.

Splnomocnenie je taktiež možné poslať záujemcom elektronickou poštou.

3.1.2011

Urbárske pozemkové spoločenstvo Mengusovce vyhlasuje fotosúťaž na rok 2011.Pravidlá ostali nezmenené len s jednou drobnou zmenou a síce, že svoje fotky môžete posielať po celý rok až do 31.12.2011.Tešíme sa na pekné fotky.Pripomíname ,že svoje fotky posielajte na náš mail upsmengusovce@gmail.com

12.12.2010

Urbárske pozemkové spoločenstvo ďakuje za dobrú spoluprácu všetkým svojím dodávateľom i odberateľom, ako aj členom spoločenstva, a praje im ničím nerušené prežitie vianočných sviatkov.Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu v novom roku.

26.11.2010

Oznamujem členom urbáru  a obyvateľom obce ,ktorí sa zapojili do fotosúťaže, že súťažné fotky boli vyhodnotené a výsledky si môžu pozrieť na našej stránke v sekcii Víťazné fotky.Ďakujem všetkým za účasť a tešíme sa na pekné fotky v budúcoročnom kole súťaže.

11.11.2010

Radi by sme upozornili užívateľov našej stránky na preklik na urbársky účet YOUTUBE ,ktorý je umiestnení na úvodnej stránke vpravo hore.Budeme sa snažiť ho dopĺňať o zaujímavé videá.

19.4.2010 Urbárske pozemkové spoločenstvo Mengusovce vyhlasuje fotosúťaž pre svojich členov a obyvateľov obce Mengusovce.Svoje fotografie môžete zasielať na e-mail upsmengusovce@gmail.com do konca septembra 2010
Fotky posielajte v kategóriach :Fauna,Flóra a Príroda(Krajinky).Po skončení súťaže sa vyberú 3 najlepšie fotky v každej kategórii, z ktorých sa vyberie najlepšia.Víťazná fotografia bude uverejnená na tejto stránke, čo bude zároveň odmenou pre víťaza plus menšia vecná cena.K fotografii uveďte svoje meno,miesto fotenia a kategóriu do ktorej svoju fotku prihlasujete.Fotografie bude posudzovať komisia.
Teším sa na Vaše pekné fotografie.
 
22.4.2010   Oznamujeme obyvateľom obce a členom urbáru,ktorí majú platný lístok na samovýrobu palivového dreva, aby dôsledne dodržiavali jeho nosenie do lesa,nakoľko v mesiaci máj bude prebiehať akcia zameraná na zamedzenie krádeží  palivového dreva v spolupráci so štátnou políciou a to hlavne v lokalite Kimbiark a v lokalitách priľahlých k cigánskej osade!!!!
 
 
3.6.2010 Oznamujeme členom spoločenstva ,že počnúc dneškom rušíme sekciu Názory a to z technických príčin-táto sekcia je nefunkčná.Vaše podnety radi uvidíme v sekcii Príspevky alebo nám píšte na e-mailovú adresu.
 
3.6.2010 Vážení členovia spoločenstva nakoľko naša stránka beží v základnej verzii nie je možné na ňu umiestniť dokumenty na stiahnutie, preto ak budete mať záujem o preštudovanie zápisníc zo zasadnutia výboru alebo zápisníc z valného zhromaždenia môžte o to požiadať prostredníctvom e-mailu. Naša e-mailova adresa je :upsmengusovce@gmail.com   Zároveň Vás žiadame aby bolo možné z mailu identifikovať o koho ide , a to z toho dôvodu aby tieto informácie nešli mimo členov spoločenstva.Dakujeme za pochopenie.
 
2.9.2010 Oznamujeme členom , že dňa 11.9.2010 sa uskotoční mimoriadne valné zhromaždenie za účelom založenia právneho subjektu.Zhromaždenie sa uskutoční v budove obecného úradu o 15:00.Splnomocnenia si môžte vziať v kancelárii urbáru počas úradných hodín.
 
21.9.2010 Záujemcovia o vstup do lesného družstva Mengusovce,ktorí nemajú prihlášky môžu o ne požiadať aj prostredníctvom internetu.Taktiež možme poslať na mail aj stanovy družstva.