OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Orgány spoločenstva

 
Predseda spoločenstva: Ján Gallo
Podpredseda spoločenstva: Vladimír Šoltis
 
Výbor spoločenstva:   Ján Gallo
                                   Vladimír Šoltis
                                   Ing. Matúš Holmok
                                   Martin Gallo
                                   Milan Vechter
                                  Jaroslav Jaroš
                                  Ján Šoltis
 
Dozorná rada spoločenstva: Milan Hámor-predseda
                                              Ing.Pavol Šalling
                                              Pavol Šaling
 
Ekonómka: Ing.Zuzana Wechterová
 
OLH: Ing.Eduard Greš