OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Zo života spoločenstva

Dňa 07.08.2021 sa uskutočnilo riadne VZ UPS Mengusovce,kde sa okrem iného volili členovia orgánov spoločenstva. Výbor má dvoch nových členov a dozorná rada bola zvolená v pôvodnom zložení.Bývalým členom výboru ďakujeme za vykonanú prácu.

Dňa 25.3.2017 sa uskutočnilo riadne VZ UPS Mengusovce ,kde sa okrem ineho volili členovia orgánov spoločenstva.Celé vedenie spoločenstva ostáva pracovať v nezmenenom zložení aj naďalej.Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Dňa 12.9.2015 sa konalo mimoriadne Vz UPS Mengusovce kde sa rokovalo o kúpe budovy predajne potravín.

VZ Odsúhlasilo kúpu tejto budovy.

Dňa 15.5.2014 nás tak ako aj iné urbáre v okolí postihla ďalšia vetrová kalamita.Rozsah kalamity je odhadovaný na cca 3000 m3 drevnej hmoty priamo poškodenej vetrom.Čo je horšie sú poškodené aj mladé porasty najmä jedince smrekovca a borovice.

V polovici decembra 2013 sa na zhromaždení stalo spoločenstvo spoločenstvom s právnou subjektivitou.

 

11.11.2010 Začali sme s prípravou plôch na zalesňovanie prostredníctvom uvoľňovania lesných porastov od haluziny pomocou štiepkovacieho stroja.Video si môžte pozrieť na našom kanáli YOUTUBE.

12.2.2010 Aj v zimných mesiacoch spracúvame veternú a kôrovcovú kalamitu.Zároveň uhadzujeme haluzinu po ťažbe.
Začína príprava na jarné zalesňovanie-napĺnanie snežnej jamy.
 
8.3.2010 Dňa 6.3.2010 sa uskutočnilo riadne valné zhromaždenie nášho spoločenstva.Po prečítaní správ o hospodárení,činnosti a správy dozornej rady sa diskutovalo najmä o pripravovanom založení lesného družstva.
 
15.3.2010 V noci z 13. na 14. marca nás postihol silný vietor ,ktorý však našťastie nespôsobil výrazne škody na lesných porastoch.
 
18.3.2010 V tomto období zaznamenávame zvýšený počet krádeží palivového dreva zo strany Cigánov.Ich počet možno nie je oproti iným rokom zvýšený ,ale nakoľko sme zintenzívnili kontrolu najmä v porastoch okolo ich osady stretávame sa s krádežami každý deň niekedy aj viackrát.Preto budeme na tejto stránke uverejnovať ich fotografie aby vlastníci vedeli o koho sa jedná a aby im v žiadnom prípade nepomáhali či nedávali prácu.
 
19.3.2010 V tomto období sa pripravuje nová zonácia TANAP-u.Územie nášho spoločenstva bude spadať do zóny C a D.
Pre viac informácii môžte navštíviť stránku mesta Vysoké Tatry sekcia Úradná tabuľa podsekcia Oznamy.
 
12.4.2010 Od zajtra tj.13.4.2010 začína jarné zalesňovanie.Tento rok máme v pláne zaleniť viac ako 23 ha holín.Chceme aplikovať nové postupy pri výsadbe najmä ošetrenie koreňovej sústavy a použitie agrotextilí Ekoflex.
16.4.2010 Nepriaznivé poveternostné podmienky spomaľujú zalesňovacie práce.V lokalite Majorát, kde sa nachádzame v nadmorskej výške cca 1000 m.n.m. , nám tento týžden 2x snežilo.Napriek tomu sa nám podarilo vysadiť niekoľko tisíc stromčekov.
3.6.2010 Začiatkom mesiaca máj sme úspešne ukončili jarné zalesňovanie.Vysadilo sa 40 000 ks sadeníc.V súčasnosti pre nepriazeň počasia práce napredujú veľmi slabo.